А що почитати?
Тут ви можете знайти монографічні роботи наших авторів та їх особисті рекомендації-рецензії до тих книжок, які за їх думкою можуть бути корисними для розуміння сучасності та поглиблення власних аналітичних здібностей. Книги, що вплинули та надихнули і які здатні просвітити на майбутнє.
Past Continuonus. Історична політика 1980-х — 2000-х: Україна та сусідиГеоргій Касьянов (2018)
Касьянов Георгій Володимирович, доктор історичних наук, професор, завідувач відділом новітньої історії та політики Інституту історії України Національної академії наук України ставить такі питання: Як і для чого політики використовують історію? Як конструюється те, що називають «історичною пам'яттю»? Хто її «конструктори»? Як історія і колективна пам'ять стають громадянською релігією, знаряддям маніпуляції свідомістю? Як війни пам'яті транслюються у війну реальну? Ці та інші проблеми розглядаються у книзі в рамках явища, яке називається «історична політика». Автор подає панораму масштабних зсувів у сфері історичної політики в Україні, на посткомуністичному просторі і в Європі у 1980–ті — 2000-ні роки. Проаналізовано дії головних акторів історичної політики: держави, громадських організацій, міжнародних інститутів, засобів масової інформації, істориків. На прикладі України, внутрішніх «боїв за історію» та конфліктів з найближчими сусідами проаналізовано конфліктогенний потенціал історичної політики. Видано за фінансової підтримки Київського офісу Інституту Кеннана
А.Єрмолаєв рекомендує:

Глобальный капитализм: три великие трансформации (cоциально-философский анализ взаимоотношений экономики и общества)В.Г. Федотова, В.А. Колпаков, Н.Н. Федотова
В исследовании предложена неокапиталистическая теория, анали- зирующая эволюцию капитализма, взаимоотношения общества и эко- номики не только на протяжении последних столетий, но и под углом зрения тех событий, которые происходят в мире с 90-х годов XX века. Предложенная авторами методология позволяет прогнозировать даль- нейшие пути развития глобальной цивилизации.

В приложении опубликовано эссе аргентинского писателя Л. Мари- шаля «Биопсия богатства».
НАГРОМАДЖЕННЯ КАПІТАЛУ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Монографія - 2018
В. В. ЄМЕЦЬ
У монографії обґрунтувано економічний зміст закономірностей зв'язку економі-чної нестабільності та нагромадження капіталу включаючи різні форми його прояву,розкрито особливості еволюції теоретичних підходів до розкриття сутності поняття«нагромадження капіталу», а також надано рекомендації стосовно активізації нагро-мадження капіталу в умовах економічних трансформацій. Виявлено основні тенден-ції функціонування сучасної економічної системи України, які сприяють пригнічен-ню нагромадження капіталу та підсилюють дію факторів економічної турбулентності. Зазначено про необхідність забезпечення структурної перебудови економіки за для звуження каналів трансмісії негативного впливу деструктивних проявів транс-формаційних процесів на нагромадження капіталу. Запропоновано низку практичних рекомендацій, спрямованих на стабілізацію економіки у випадку порушення її рівно-ваги, як необхідної умови нагромадження, а також з урахуванням міжнародного дос-віду розроблено алгоритм для побудови національної системи домінуючого нагро-мадження капіталу.
«Crises in the Post-Soviet Space: from the Dissolution of the Soviet Union to the Conflict in Ukraine» / «Кризи на пострадянському просторі: від розпаду СРСР до конфлікту в Україні».
Колективна монографія - 2018

Валентина Романова стала співавтором глави книги «Crises in the Post-Soviet Space: from the Dissolution of the Soviet Union to the Conflict in Ukraine» / «Кризи на пострадянському просторі: від розпаду СРСР до конфлікту в Україні». Ця книга була надрукована у червні 2018 року академічним видавництвом Routledge (Велика Британія).

Редактори книги – дослідники Віденського університету Фелікс Ятнер, Тіна Олтену та Тобіас Спорі – запропонували та обґрунтували бачення, відповідно до якого політичні та економічні трансформації на території колишнього СРСР каталізують, а не долають протиріччя, що склалися на момент розпаду Радянського Союзу. Це бачення задало рамку порівняльного дослідження, у якому кейс України посів пріоритетне місце.

Глава В.Романової та О.Подолян присвячена дослідженню змін етнічної та лінгвістичної структури українського суспільства, що має яскраво виражені регіональні відмінності. Часова рамка дослідження: від проголошення незалежності України до 2016 року. У цей проміжок часу в Україні відбувалися чотири одночасні процеси трансформації: демократизація, економічна лібералізація, деражвотворення та націєтворення. Згадані вище регіональні відмінності яскраво проявлялися під час кожного з цих процесів, зокрема впливали на партійну конкуренцію та результати демократичних виборів. Недивлячись на те, що наявність в Україні регіональних відмінностей ставала підґрунтям для тверджень деяких дослідників, що Україна поділена між Заходом та Сходом по лінії Дніпра, у главі доведено явну спрощеність такого умовного поділу країни.

Ключовий висновок глави полягає в тому, що численні відмінності, що існують в Україні з моменту її незалежності, проходять по різних лініях умовного поділу країни; такі відмінності змінюються з часом і не посилюють одна одну автоматично. Наявність регіональних відмінностей як таких неможна назвати загрозою для пострадянської трансформації України чи безпосередньою загрозою для єдиного простору держави.

Також варто звернути увагу на такі висновки глави:

  • Основні зміни у етнічній та лінгвістичній структурі українського суспільства відбулися після анексії Криму та початку збройного конфлікту на Донбасі.
  • З 2014 року кількість тих, хто вважає українську мову, а також кількість тих, хто вважає українську і російську, своїми рідними мовами, збільшилася.
  • Зросла частка тих громадян, хто пов'язує себе насамперед з Україною, а не з регіоном проживання чи населеним пунктом.
  • Можна очікувати, що наступний перепис населення засвідчить додаткову динаміку етнічної та лінгвістичної структури населення. Зокрема, за рахунок переселення кримських татар після анексії Криму та переселення внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з ОРДЛО після початку збройного конфлікту на Донбасі.

А що почитати?

~
Made on
Tilda