Рекомендації задля просвітлення

Тут ви можете знайти монографічні роботи наших авторів та їх особисті рекомендації-рецензії до тих книжок/відео і т.д., що за їх думкою можуть бути корисними для розуміння сучасності та поглиблення власних аналітичних здібностей. Думки, що вплинули та надихнули і які здатні просвітити на майбутнє. А також речі, на які варто звернути увагу - на думку головреда.
#
НАГРОМАДЖЕННЯ КАПІТАЛУ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Монографія - 2018
В. В. ЄМЕЦЬ, эксперт-экономист SG SOFIA
У монографії обґрунтувано економічний зміст закономірностей зв'язку економі-чної нестабільності та нагромадження капіталу включаючи різні форми його прояву,розкрито особливості еволюції теоретичних підходів до розкриття сутності поняття«нагромадження капіталу», а також надано рекомендації стосовно активізації нагро-мадження капіталу в умовах економічних трансформацій. Виявлено основні тенден-ції функціонування сучасної економічної системи України, які сприяють пригнічен-ню нагромадження капіталу та підсилюють дію факторів економічної турбулентності. Зазначено про необхідність забезпечення структурної перебудови економіки за для звуження каналів трансмісії негативного впливу деструктивних проявів транс-формаційних процесів на нагромадження капіталу. Запропоновано низку практичних рекомендацій, спрямованих на стабілізацію економіки у випадку порушення її рівно-ваги, як необхідної умови нагромадження, а також з урахуванням міжнародного дос-віду розроблено алгоритм для побудови національної системи домінуючого нагро-мадження капіталу.
~
Made on
Tilda