Кіктенко Віктор Олексійович

Автор для
Strategic Group Sofia
завідувач відділу Далекого Сходу Інституту сходознавства
ім. А. Ю. Кримського НАН України;
старший науковий співробітник;
доктор філософських наук;
президент Української асоціації китаєзнавців;
член Наукового комітету підтримки китайської культури з перекладу та навчання (Дослідницький центр китайського перекладу та досліджень у всьому світі, Пекінський університет мови та культури);
головний редактор збірника наукових праць "Китаєзнавчі дослідження";
співзасновник та головний редактор журналу "Україна – Китай"
Наукові інтереси:
  • історія філософії та наукової думки Китаю
  • історія українсько-китайських відносин
  • історія українського китаєзнавства
Дослідницькі інтереси
  • джерелознавча база українського китаєзнавства
  • історико-філософська концепція Дж. Нідема
  • філософські основи традиційної китайської науки
Публікації:
Комунікація в контексті діалогу культур // Культурологічна думка. Щорічник наукових праць. - № 1. – К.: Інститут культурології АМУ. – К., 2009


Концепти інформаційного суспільства у теоретичній соціології // Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики" вип..47 2010


Трансформація соціальних моделей здорового способу життя в умовах сучасності: принцип різноманітності // Науковий вісник Національного університету КПІ., 2010


Культура та індивідуальний час буття // Культурологічна думка. Щорічник Інституту культурології Академії мистецтв України. «Гранмна». № 3., 2011


Багатомірне суспільство: проблеми діалогу культур // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: Зб. Наук. Праць. – Київ: ІВЦ, 2011


Концепти організаційної культури підприємства: соціологічна складова. // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: Зб. Наук. Праць. – Київ: ІВЦ «Політехніка». 2011


Культурна політика України: на зламі тисячоліть // Об'єктивізація культуротворення в добу цивілізаційної глобалізації: н. збірка Інститут культурології НАМ України., 2012


Диалог культур в условиях современного многомерного общества // Культура устойчивого развития: от идеи к реальностию. - Баку. Элм., 2013


Розвиток культурних середовищ – зміст соціальної відповідальності бузнесу // Культурологічна думка № 6., 2013
Ще тексти
s-vn@mail.ru
Made on
Tilda