Віктор Щербина

Автор
Strategic Group Sofia
Віктор Щербина є автором в Strategic Group: Sofia. Він спеціалізується на проблемах дослідження соціокультурних процесів та вироблення концептів соціокультурної політики. За час професійної діяльності приймав участь у розробці документів, пов'язаних з модернізацією соціокультурної політики України. Зокрема, є автором концепції багатоукладності соціокультурного простору українського суспільства, яка використовувалася для вироблення пропозицій розвитку евроінтеграційних процесів, формування політики історичної спадщини тощо. Віктор Щербина є автором понад 40 наукових публікацій (серед яких 5 монографічних досліджень) співорганізатором більш 20 наукових конференцій і круглих столів в галузі філософії, соціології, культурології.
Освіта
1989 – факультет філософії, Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка 1999 – кандидат соціологічних наук, Інститут соціології Національна Академія наук України 2006 – доктор соціологічних наук, тема дисертації «Образи інформаційного суспільства: соціологічна концептуалізація»
Дослідницькі інтереси:
Культурологія, історія і теорія соціології, соціокультурна політика, соціальні аспекти формування інформаційного суспільства.
Вибрані публікації у вітчизняних фахових журналах:
Комунікація в контексті діалогу культур // Культурологічна думка. Щорічник наукових праць. - № 1. – К.: Інститут культурології АМУ. – К., 2009


Концепти інформаційного суспільства у теоретичній соціології // Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики" вип..47 2010


Трансформація соціальних моделей здорового способу життя в умовах сучасності: принцип різноманітності // Науковий вісник Національного університету КПІ., 2010


Культура та індивідуальний час буття // Культурологічна думка. Щорічник Інституту культурології Академії мистецтв України. «Гранмна». № 3., 2011


Багатомірне суспільство: проблеми діалогу культур // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: Зб. Наук. Праць. – Київ: ІВЦ, 2011


Концепти організаційної культури підприємства: соціологічна складова. // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: Зб. Наук. Праць. – Київ: ІВЦ «Політехніка». 2011


Культурна політика України: на зламі тисячоліть // Об'єктивізація культуротворення в добу цивілізаційної глобалізації: н. збірка Інститут культурології НАМ України., 2012


Диалог культур в условиях современного многомерного общества // Культура устойчивого развития: от идеи к реальностию. - Баку. Элм., 2013


Розвиток культурних середовищ – зміст соціальної відповідальності бузнесу // Культурологічна думка № 6., 2013
Ще тексти
s-vn@mail.ru
Made on
Tilda